υποστήριξη  Υποστήριξη χρηστών / Βοήθεια / Χρήσιμα / Συμβουλές

Βασικοί σύνδεσμοι υποστήριξης:

Κατάσταση λειτουργίας Ιστότοπου (Website status)

Χρήσιμες συμβουλές και σύνδεσμοι:

Ασφαλείς συναλλαγές

Επαναφορά / αλλαγή κωδικού πρόσβασης μέλους

Διαγραφή αγγελιών μη εγγεγραμμένου χρήστη

Ανά κατηγορία αγγελιών:

Πωλούνται

Σε αυτή την κατηγορία τοποθετούνται αγγελίες που αφορούν την αγοραπωλησία προϊόντων / ειδών (και όχι υπηρεσιών). Για προϊόντα που χαρίζονται βάλτε τιμή μηδέν (0).

Στις αγγελίες πώλησης ή υιοθεσίας κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός μικροτσίπ.

Οχήματα

Συνήθεις απάτες αγοραπωλησίας οχημάτων

Αυτοκίνητο - μεταβιβάσεις - πινακίδες - άδειες κυκλοφορίας

Ακίνητα

Σύμφωνα με το νόμο 4122/2013 (άρθρο 12, παρ. 4), από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, δηλαδή σε κάθε αγγελία στον τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα.
Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), αμέλειας προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης – μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου, μη καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Οδηγός Ιδιοκτήτη- 10 Συμβουλές για τις Μισθώσεις Ακινήτων

Οδηγός Διαχειριστή - 10 Συμβουλές για τη Διαχείριση Κτιρίων

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα / Φορολογία αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας

Εργασία

Σε αυτή την κατηγορία τοποθετούνται αγγελίες που αφορούν κυρίως την προσφορά θέσεων εργασίας από εργοδότες, αλλά και τη ζήτηση εργασίας από ενδιαφερόμενους να εργαστούν. Αγγελίες παροχής υπηρεσιών ή παράδοσης μαθημάτων τοποθετούνται στις ομώνυμες κατηγορίες.

Συμβουλές ασφαλούς αναζήτησης εργασίας

Αλλαγές στις Ασφαλιστικές και Εργασιακές σχέχεις των μισθωτών με το Ν. 3986/2011

Αλλαγές στην Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία με τον Ν. 3996/2011

Μαθήματα

Σε αυτή την κατηγορία τοποθετούνται αγγελίες που αφορούν την παράδοση μαθημάτων.

Υπηρεσίες

Σε αυτή την κατηγορία τοποθετούνται αγγελίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

Κοινότητα

Σε αυτή την κατηγορία τοποθετούνται αγγελίες που αφορούν την κοινότητα πολιτών και την κοινωνική προσφορά.