Προστασία ιδιωτικού απορρήτου


Πολιτική απορρήτου - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η FreeList.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως Ιστότοπος) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής (EU GDPR) Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οι νόμοι αυτοί έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των ατόμων προστατεύονται. Ο Ιστότοπος εξασφαλίζει ότι η τιμή και η ιδιωτική ζωή των χρηστών του και αυτή της οικογενείας τους διατηρείται και δεν θίγεται, λαμβάνοντας προφυλάξεις για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κακής χρήσης δεδομένων σχετικά με εσάς.
Ο Ιστότοπος δεν διατηρεί κανενός είδους στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των χρηστών της.
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε κάποια από τις ιστοσελίδες ή εφαρμογές της FreeList.gr (*.freelist.gr ή τις εφαρμογές για φορητές συσκευές), δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο καθώς και τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος υποστηρίζει την κρυπογραφημένη ανταλλαγή δεδομένων μέσω ασφαλών διακτυακών συνδέσεων που παρέχονται με τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) → https://www.freelist.gr

Ο Ιστότοπος συμβάλει στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών μέσω της δωρεάν, απλής και γρήγορης καταχώρησης και προβολής αγγελιών. Απαιτεί μόνο το Email των χρηστών της ως υποχρεωτικό προσωπικό στοιχείο για την υποβολή αγγελίων και την απάντηση στις αγγελίες.

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών μας ή/και την καταπολέμηση απάτης / κατάχρησης

Το μόνο προσωπικό δεδομένο που απαιτείται από τους αγγελιοδότες και τα εγγεγραμμένα μέλη του Ιστότοπου είναι μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η οποία θα χρειαστεί να πιστοποιηθεί. Οι αγγελιοδότες και τα μέλη επιλέγουν την εμφάνιση ή την απόκρυψη του email αυτού σε κάθε αγγελία τους, καθώς και στο λογαριασμό τους στον Ιστότοπο.
Παρέχονται υπηρεσίες proxy / relay ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μείωση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Ευαίσθητα στοιχεία και δεδομένα που καταχωρούνται από τους χρήστες του Ιστότοπου ή αυτόματα:
 • τα στοιχεία των αγγελιών που δημοσιεύουν ή στέλνουν μέσω των φορμών του Ιστότοπου
 • οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), όπως προαναφέρθηκε
 • οι κωδικοί πρόσβασης των μελών (passwords), οι οποίοι αποστέλλονται στον εξυπηρετητή αλλά και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Ιστότοπου κρυπτογραφημένοι, προσφέροντας έτσι ένα αυξημένο βαθμό ασφαλείας στους χρήστες
 • τα λοιπά προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας στο προφίλ των μελών (όνομα, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνα, ιστότοπος)
 • δεδομένα καταγραφής (web log data), όπως IP διευθύνσεις, χρόνοι πρόσβασης, HTTP headers
 • δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies / DOM local storage (τοπική αποθήκευση, π.χ. λίστα "αγαπημένων").
 • δεδομένα από τρίτους (π.χ. γεωγραφική τοποθεσία μέσω διεύθυνσης IP).
Τα παραπάνω στοιχεία δεν γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Δεν δημοσιεύονται πολύ ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες του Ιστότοπου ή τρίτες οντότητες, ακόμη και αν οι αγγελιοδότες καταχωρήσουν τέτοια στοιχεία στο περιεχόμενο των αγγελιών τους κατά λάθος.

Δεδομένα που αποθηκεύονται ή τίθενται προς επεξεργασία

Η διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρεται κυρίως στη συλλογή και αποθήκευση των παραπάνω δεδομένων στον εξυπηρετητή του Ιστότοπου με μόνο σκοπό την υποστήριξη της παρεχόμενης υπηρεσίας (των δωρεάν μικρών αγγελιών ή άλλων δωρεάν υπηρεσιών) στους χρήστες και τα δεδομένα δεν υφίστανται καμία περαιτέρω επεξεργασία. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας ή/και η μεταξύ μας σύμβαση είναι σε ισχύ και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η προστασία δεδομένων των χρηστών μας είναι από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων, αλλά δεν μπορούμε και να το εγγυηθούμε, λόγω της δυναμικής φύσης της τεχνολογίας.

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων χρηστών - Δικαίωμα στη λήθη

Όλοι οι χρήστες-αγγελιοδότες μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταργήσουν τα καταχωρημένα ή δημοσιευμένα δεδομένα τους μέσω της διαγραφής των αγγελιών τους. Σε κάθε αγγελία υπάρχει σύνδεσμος "Διαγραφή αγγελίας" ο οποίος δίνει τη δυνατότητα διαγραφής των καταχωρημένων αγγελιών από τον αγγελιοδότη.
Μέσω "Σύνδεσης" στο λογαριασμό τους, τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνουν ορισμένα προαιρετικά δεδομένα (όνομα, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνα, ιστότοπος) σχετικά με αυτούς ή να τροποποιούν τις αγγελίες τους. Αν επιθυμούν, μπορούν φυσικά και με πιο εύκολο τρόπο (σε σχέση με τους μη-εγγεγραμμένους χρήστες) να καταργούν τα δεδομένα τους και τις αγγελίες τους ("Σύνδεση" → "Δημοσιευμένες αγγελίες χρήστη - μέλους"), αλλά και να διαγράφουν (απενεργοποιούν) το λογαριασμό τους στον Ιστότοπο ("Σύνδεση" → "Επεξεργασία του προφίλ μου" → "Απενεργοποίηση / Διαγραφή λογαριασμού").

Σε κάθε περίπτωση οι αγγελιοδότες που αδυνατούν να διαγράψουν μόνοι τους τα δεδομένα τους, μπορούν να αιτούνται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς τον Ιστότοπο τη διαγραφή των αγγελιών τους (παρέχοντας στοιχεία για τις αγγελίες τους, π.χ. κωδικός αγγελίας), αλλά και του λογαριασμού τους (πιστοποιώντας ότι είναι οι κάτοχοι).
Ο Ιστότοπος στην αρχή κάθε έτους διαγράφει συστηματικά δεδομένα που αφορούν σε παλιές αγγελίες, καθώς και ανενεργούς λογαριασμούς μελών, ζητώντας από αυτούς τους χρήστες-μέλη τη συναίνεση-δήλωση επικαιροποίησης και διατήρησης του λογαριασμού τους στο σύστημά μας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, τα προαναφερόμενα δεδομένα απενεργοποιούνται (δεν εμφανίζονται πλέον) όταν οι χρήστες-μέλη επιλέγουν τη διαγραφή τους, αλλά ενδέχεται να διατηρούνται αποθηκευμένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επιπλέον, τα απενεργοποιημένα δεδομένα διατηρούνται και δεν διαγράφονται οριστικά πριν την παρέλευση του αναγκαίου χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από σχετικές διατάξεις νόμου για την καταπολέμηση της απάτης. Επίσης, κατ' εξαίρεση, μπορεί να διατηρούνται μέχρι την παραγραφή πιθανών σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας.

Περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα χρηστών

 • όταν αυτό επιτάσσεται από τους υφιστάμενους νόμους ή νόμιμες διαδικασίες.
 • για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλειά μας, ή των χρηστών του Ιστότοπου.
 • με τη συγκατάθεσή σας (π.χ. εάν μας εξουσιοδοτήσετε να μοιραζόμαστε δεδομένα με άλλους χρήστες).

Σύνδεση μέσω Κοινωνικών δικτύων

Προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης Εγγραφής και Σύνδεσης μέσω των κοινωνικών δικτύων Facebook και Google. Με αυτό τον τρόπο γίνεστε αυτόματα μέλος του Ιστότοπου και μπορείτε να επωφεληθείτε από τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα των εγγεγραμμένων μελών. Επιπλέον, δε χρειάζεται να θυμάστε διαφορετικούς κωδικούς, αφού μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού που έχετε σε κάποιο από τα δύο προαναφερόμενα κοινωνικά δίκτυα. Ο εν λόγω τρόπος εγγραφής και σύνδεσης προϋποθέτει την αποδοχή διαμοιρασμού του Ονόματός σας και του Email σας από το κοινωνικό δίκτυο στον Ιστότοπο, όχι όμως φυσικά και του κωδικού πρόσβασής σας στο κοινωνικό δίκτυο ο οποίος παραμένει κρυφός σε κάθε περίπτωση.

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και session cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, τα οποία όμως δεν αφορούν σε καμία περίπτωση στη συλλογή στοιχείων των επισκεπτών-χρηστών του, αλλά αφορούν στην καλή λειτουργικότητά του Ιστότοπου.
Τα εγγεγραμμένα μέλη του Ιστότοπου για ευκολότερη πρόσβαση με αυτόματη Σύνδεση, μπορούν να κάνουν την επιλογή "Να παραμείνω συνδεδεμένος" (προτείνεται μόνο σε προσωπικούς, μη-κοινόχρηστους υπολογιστές), αποθηκεύοντας έτσι στον υπολογιστή τους ένα persistent login cookie κατά τη σύνδεσή τους. Το συγκεκριμένο cookie διαγράφεται μόνο εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αποσυνδεθεί από τον Ιστότοπο (επιλογή "Αποσύνδεση").
Ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies από το Google (third party cookies), για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου.
Σε περίπτωση προβολής διαφημίσεων από τρίτα μέρη στον Ιστοτόπο, τα τρίτα μέρη μπορούν να τοποθετήσουν και να διαβάσουν cookies στο πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών μας ή να χρησιμοποιήσουν ιστοφάρους για τη συλλογή πληροφοριών ως αποτέλεσμα της προβολής των διαφημίσεων.
Με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Τελευταία ενημέρωση: 08/11/2021