Ελλάδα   >   Ν. Θεσσαλονίκης   >   Θεσσαλονίκη   >   Εργασία   >   Άλλες εργασίες

Μηχανολόγος Μηχανικός - Θεσσαλονίκη€ 2050   (Θεσσαλονίκη)


Κωδικός αγγελίας: 137543-4-86721
Αποθήκευση στις αγαπημένες
Ημερομηνία καταχώρησης: 22-05-2024 10:40:47
Απαντήστε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα

Μηχανολόγος Μηχανικός - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη νομού Θεσσαλονίκης, Μακεδονία Άλλες εργασίες Εργασία (φωτογραφία 1)

© Έλεγχος γνησιότητας φωτογραφίας - Περιστροφή

Η Accelion, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή τεχνογνωσία, δυναμική παρουσία στην αγορά και υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εμπορική κατασκευαστική εταιρία, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μηχανολόγο Μηχανικό

Αρμοδιότητες Θέσης:
Επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες
Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος του έργου
Συντάσσει προμετρήσεις και επιμετρήσεις των εργασιών, των απαιτουμένων υλικών και τους προϋπολογισμούς αυτών
Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
Συντάσσει και ελέγχει τους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις υπεργολάβων
Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
Τηρεί ημερολόγιο και αρχείο έργου
Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους του έργου
Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ
3 έτη κατ’ ελάχιστον εμπειρία ως Μηχανικός εργοταξίου ή / και σε Τεχνικό γραφείο έργου
Εμπειρία σε επίβλεψη και συντονισμό εργασιών εργοταξίου Κτιριακών έργων - επιθυμητή σχετική εμπειρία σε κατασκευή κτιρίου κατοικιών, ξενοδοχειακού συγκροτήματος
Ευχέρεια σε σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
Καλή γνώση αγγλικών προφορικά και γραπτά (C2)
Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office, χρονικού προγραμματισμού MS Project και σχεδιασμού AutoCAD
Δεξιότητες:

Άμεση αντίδραση και επίλυση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων
Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Οργάνωση εργασιών & λήψη αποφάσεων
Ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
Ικανότητα συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών

Αποστολή βιογραφικών: https://apply.smartcv.co/accelion/job/x5y5
ή στο [email protected]

Προσφέρω θέση εργασίας με μισθό 2050 ευρώ
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Με σύναψη συμβολαίου
Όχι εξ' αποστάσεως εργασία
Όχι πρακτική άσκηση
Με αποδοχές
Αγγελιοδότης: Επαγγελματίας / Επιχείρηση (Εγγεγραμμένος χρήστης → Καρτέλα μέλους (Προφίλ, Αγγελίες))
Τύπος αγγελίας: Προσφορά (Θέλω να προσλάβω κάποιον - προσφορά θέσης εργασίας)

 
X Διαγραφή αγγελίας Σήμανση / αναφορά αγγελίας Κοινοποίηση
Απαντήστε στον αγγελιοδότη: 
Τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου (checkbox):


→  Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές  ←

Προσθήκη νέας δωρεάν αγγελίας