Ελλάδα   >   Ν. Ιωαννίνων   >   Ιωάννινα   >   Εργασία   >   Λογιστικά - Οικονομικά

μίας (1) θέση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμ   (Ιωάννινα)


Κωδικός αγγελίας: 113847-4-0
Αποθήκευση στις αγαπημένες
Ημερομηνία καταχώρησης: 23-02-2021 09:58:44
Απαντήστε στο: [email protected]   

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα στελεχώσει το Οικονομικό Τμήμα του Τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ στα Ιωάννινα, με βασικές αρμοδιότητες την εφαρμογή του λογιστικού συστήματος του Ιδρύματος, την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων μέσω μηχανογραφικού συστήματος, την κατάρτιση - τροποποίηση - παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014), σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα Διοίκησης του ΙΤΕ, την τήρηση του μητρώου παγίων, την εκτέλεση της μηνιαίας μισθοδοσίας του προσωπικού, την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ των σχετικών εγγράφων, τη συνεργασία με τους αρμόδιους διοικητικούς υπαλλήλους για την έγκαιρη και ορθή σύνταξη και αποστολή των οικονομικών απολογισμών/ εκθέσεων των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς και την προετοιμασία της παρουσίασης και τεκμηρίωσης των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και εγγράφων κατά τη διάρκεια των οικονομικών ελέγχων των έργων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα, συναφή με την επιστημονική ειδικότητα και επάρκεια, που θα του ανατεθεί από τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών του Τμήματος Βιοιατρικών Ερευνών του ΙΜΒΒ του ΙΤΕ.
H πλήρης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙΜΒΒ/ΙΤΕ https://www.imbb.forth.gr/el/jobs-el και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΑΔΑ 611Λ469ΗΚΥ-ΗΜ4

Προσφέρω θέση εργασίας
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Με σύναψη συμβολαίου
Όχι εξ' αποστάσεως εργασία
Καταχωρητής: Επαγγελματίας / Επιχείρηση (Μη εγγεγραμμένος χρήστης)
Τύπος αγγελίας: Προσφορά (Θέλω να προσλάβω κάποιον - προσφορά θέσης εργασίας)

X Διαγραφή αγγελίας Σήμανση / αναφορά αγγελίας

→  Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές  ←

Προσθήκη νέας δωρεάν αγγελίας