Ελλάδα   >   Ν. Κυκλάδων   >   Ανδρος   >   Ακίνητα   >   Οικόπεδα - Αγροτεμάχια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΓΙΑΛΙ€ 855000   (Ανδρος)


Κωδικός αγγελίας: 66520-3-0
Αποθήκευση στις αγαπημένες
Ημερομηνία καταχώρησης: 09-09-2021 12:24:27
Απαντήστε στο: [email protected]   

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΓΙΑΛΙ Ανδρος νομού Κυκλάδων, Νησιά Αιγαίου Οικόπεδα - Αγροτεμάχια Ακίνητα (φωτογραφία 1)
© Έλεγχος γνησιότητας φωτογραφίας - Περιστροφή

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΓΙΑΛΙ Ανδρος νομού Κυκλάδων, Νησιά Αιγαίου Οικόπεδα - Αγροτεμάχια Ακίνητα (μικρογραφία 1)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΓΙΑΛΙ Ανδρος νομού Κυκλάδων, Νησιά Αιγαίου Οικόπεδα - Αγροτεμάχια Ακίνητα (μικρογραφία 2)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΓΙΑΛΙ -ΘΕΣΗ ΑΓ. ΘΩΜΑΣ
Σας στέλνω μία πρόταση πώλησης οικοπέδου στην Ανδρο που ενδείκνυται για καλή επενδυτική αξιοποίηση.

Για καλύτερη ενημέρωσή σας καταγράφω παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες:
η περιοχή είναι το "Μικρογιάλι" και η θέση "Αγ. Θωμάς"
η υπ' όψιν παραλία είναι μια από τις διαφημιζόμενες παραλίες της Ανδρου και ανήκει στην ευρύτερη παραλία του Ζόρκου, στη ΒΑ Ανδρο
ο υπάρχων δρόμος από την παραλία μέχρι το οικόπεδο έχει μήκος 1800m, περίπου
υπάρχει ανοιχτή και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα
το εμβαδόν είναι 95στρ., περίπου
οι εδαφικές κλίσεις εντός του οικοπέδου είναι γενικά αμελητέες
το οικόπεδο διαθέτει πλήρη κατοχύρωση: νομική (συμβόλαιο αγοραπωλησίας), τεχνική (τοπογραφικό), φορολογική (Ε9), κτηματολογική (δεν είναι δασικό)
στην περιοχή υπάρχει έντονη τουριστική αξιοποίηση (Aegean Blue Cycladic Resort, Aegean Blue Cycladic Villas, ταβέρνες κτλ)
ο ιδιοκτήτης ζητάει 9000 €/στρ., αλλά το συζητάει
Σχετικά με τα στοιχεία δόμησης του οικοπέδου, ισχύουν τα παρακάτω:
κατ' αρχήν, συμφέρει για αγοραστή που θα τον ενδιέφερε να δημιουργήσει εκεί μέσα, μεγάλη δομημένη επιφάνεια, να εφαρμόσει τη μέθοδο της κατάτμησης (με τη βοήθεια Μηχ/κού + Συμβ/γράφου), έτσι ώστε να αυξήσει τη δομησιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να φτάσει μέχρι και δομημένη επιφάνεια 3.000m2. Στην περίπτωση αυτή - με την κατάτμηση δηλαδή - η μέγιστη κάλυψη που θα έχει, θα είναι για κάθε τεμάχιο της κατάτμησης, 400m2. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χτίσει, μέχρι και 7 ανεξάρτητα ισόγεια κτίρια των 400m2 το καθένα. Εννοείται ότι εάν θέλει να τα κάνει π.χ. διώροφα, θα χτίσει 200m2 ανά όροφο για κάθε τέτοιο κτίριο κ.ο.κ.

σε άλλες περιπτώσεις, όπως:
για αγοραστή που θα τον ενδιέφερε προσωπική χρήση με μικρή δόμηση και λοιπές ανοιχτές χρήσεις στον τεράστιο περιβάλλοντα χώρο, για παράδειγμα βίλα + πισίνα + γηπεδάκια κτλ
άλλο παράδειγμα, για αγοραστή που θα ήθελε να δημιουργήσει συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων με ένα κτίριο υποδοχής, όπου θα υπήρχε χώρος εστίασης αθλητών, επισκεπτών, αποδυτήρια, κάποιο αμφιθεατράκι σεμιναρίων κτλ
μπορεί να γίνει απλή χρήση του οικοπέδου, ως ενιαίο, χωρίς κατάτμηση, με την περιορισμένη δομησιμότητα των 400m2, που δίνει ο νόμος, οπότε ταιριάζει στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις (δηλαδή με περιορισμένη δομημένη επιφάνεια και πολλές ανοιχτές χρήσεις).

INVESTMENT OPPORTUNITY IN ANDROS: LAND IN MIKROGIALI -AG. THOMAS
I'm writing to inform you about a land sale on Andros island, Greece. For your further information see below some basic data:
- the area is "Microgiali" and the location "Ag. Thomas"
- the beach in mind is one of the usuallyadvertised beaches of Andros and belongs
to the wider beach of Zorkos, in NE Andros
- the existing road from the beach to the plot is approx. 1800m long
- there is an open and unobstructed view to the sea
- the area is approx. 95 sq km
- territorial gradients within the plot are generally negligible
- the land is fully anchored, i.e. legally (purchase contract), technically
(topographical drawing), tax (E9 statement), cadastral (it is not forest)
- in the area there is strong tourist exploitation (Aegean Blue Cycladic Resort,
Aegean Blue Cycladic Villas, taverns etc.)
- the owner asks for 9000 €/sq.m. (debatable price)

Regarding the building eligibility data of the plot, the following apply:
- in a first scenario, it may be in the interest of a buyer who wish to build a large area in
there, to apply the segregating method (a Civil Engineer + a Notary are
needed), in order to increase the buildable area. In this way, the buildable area
may be increased making a possible maximum of 3,000 sq m. In this case (i.e.
regarding the segregation scenario) the maximum coverage for each segregation
sector shall be 400 sq m. This may lead to a maximum of 7 independent ground-
floor buildings of 400 sq m each. It goes without saying that if the buildings were
planned as two-storey ones then the buildable area for each floor shall be 200 sq
m and so on.
- in other scenarios, such as:
# for a buyer who may be interested in personal use with small building area and other open uses in the huge surroundings, for example villa + swimming pool + courts/playing fields etc.
# or for a buyer who would like to create a complex of sports facilities with a reception building, where there would be a dining area for athletes, visitors, changing rooms, an amphitheatre for seminars etc.
simple use of the plot can be made, as a unique built area, without segregation , within the limit of the legal maximum of the 400 sq m, so it fits the above mentioned scenarios (i.e. with limited buildable area and many open uses).

Εμβαδόν: 95000 τ.μ. (9 ευρώ/τ.μ.)
Ενεργειακή κλάση: Εξαιρείται
Καταχωρητής: Ιδιώτης (Μη εγγεγραμμένος χρήστης)
Τύπος αγγελίας: Προσφορά (Προσφέρω κάποιο ακίνητο)

X Διαγραφή αγγελίας Σήμανση / αναφορά αγγελίας

→  Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές  ←

Προσθήκη νέας δωρεάν αγγελίας