Ελλάδα   >   Ν. Αττικής - Αθηνών   >   Αθήνα   >   Εργασία   >   Λογιστικά - Οικονομικά

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με τριετή προϋπηρεσία   (Αθήνα)


Κωδικός αγγελίας: 110115-4-0
Αποθήκευση στις αγαπημένες
Ημερομηνία καταχώρησης: 06-11-2020 11:15:19
Απαντήστε στο: [email protected]   

Αρμοδιότητες

.Καταχώριση και διεκπεραίωση ημερολογιακών εγγραφών για να διασφαλιστεί η καταγραφή όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών
•Ενημέρωση εισπρακτέων λογαριασμών και έκδοση τιμολογίων
•Ενημέρωση πληρωτέων λογαριασμών και πραγματοποίηση συμφωνιών
•Υποστήριξη στην επεξεργασία των ισολογισμών, των καταστάσεων εσόδων και άλλων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις νομικές και εταιρικές λογιστικές και οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
•Βοήθεια στον έλεγχο δαπανών, εγγραφών μισθοδοσίας κτλ., όπως ανατίθεται
•Ενημέρωση των οικονομικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες θα είναι ακριβείς και άμεσα διαθέσιμες, όταν χρειάζεται
•Προετοιμασία και υποβολή εβδομαδιαίων/μηνιαίων εκθέσεων
•Υποστήριξη προϊσταμένου λογιστηρίου στην προετοιμασία μηνιαίων/ετήσιων οικονομικών καταστάσεων\πρακτικών\λοιπών υποβολών ΓΕΜΗ κλπ.
•Υποστήριξη άλλων λογιστικών εργασιών Μισθοδοσίας \υποχρεώσεων ΙΚΑ-ΣΕΠΕ –ΑΠΔ \ΜΥΦ\ΦΠΑ κλπ .

Προφίλ υποψηφίου:

•Αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία σε θέση βοηθού λογιστή
•Άδεια Λογιστή ΟΕΕ , Α’ τάξης / Β’ τάξης προετοιμασία για λήψη Α’τάξης.
•Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
•Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια - Ευχέρεια με τους αριθμούς και τα διαγράμματα, αναλυτικό πνεύμα
•Καλή κατανόηση των αρχών ενημέρωσης για λογιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα
•Εξαιρετική γνώση του MS Office και εξοικείωση με σχετικά λογισμικά
•Πτυχίο πανεπιστημίου στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά ή συναφή τομέα Λογιστικής

Η εταιρεία παρέχει:

•Μόνιμη απασχόληση με πρόσληψη αορίστου χρόνου
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
•Μόνιμη συνεργασία με ικανοποιητικό μηνιαίο μισθό

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: [email protected]

Προσφέρω θέση εργασίας
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Χωρίς σύναψη συμβολαίου
Όχι εξ' αποστάσεως εργασία
Όχι πρακτική άσκηση
Με αποδοχές
Καταχωρητής: Επαγγελματίας / Επιχείρηση (Μη εγγεγραμμένος χρήστης)
Τύπος αγγελίας: Προσφορά (Θέλω να προσλάβω κάποιον - προσφορά θέσης εργασίας)

X Διαγραφή αγγελίας Σήμανση / αναφορά αγγελίας

→  Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές  ←

Προσθήκη νέας δωρεάν αγγελίας