Ελλάδα   >   Ν. Βοιωτίας   >   Σχηματαρι   >   Εργασία   >   Λογιστικά - Οικονομικά

ζητείται ΛΟΓΙΣΤΗΣ   (Σχηματαρι)


Κωδικός αγγελίας: 62064-4-0
Αποθήκευση στις αγαπημένες
Ημερομηνία καταχώρησης: 12-05-2016 12:01:58
Απαντήστε στο: [email protected]   

Η Εταιρεία μας , στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡIΟΥ (CHIEF ACCOUNTANT)
Για την έδρα της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας
Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:
• Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης - Μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.
• Κάτοχος Άδειας Α τάξης Λογιστή - Φοροτεχνικού
• Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένο λογιστήριο Βιομηχανικής Επιχείρησης.
• Πολύ καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α. και φορολογικής νομοθεσίας.
• Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.
• Άριστη Γνώση ERP SOFTONE και Ms Office
• Μεθοδικός, οργανωτικός, προσαρμοστικός, με αίσθηση ακρίβειας και άριστες αριθμητικές ικανότητες, ηλικίας έως 40 ετών.
• Διοικητικές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Η΄Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ:
• Διασφαλίζει την σύννομη λειτουργία και την τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι των φορολογικών και λοιπών κρατικών αρχών. Συντάσσει, υπογράφει και υποβάλει τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
• Εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του λογιστικού και κοστολογικού συστήματος ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται ολοκληρωμένα όλα τα θέματα ταμειακού προϋπολογισμού (treasury), φορολογίας νομικών προσώπων, κοστολόγηση αποθήκης, ΔΛΠ κτλ.
• Συμμετέχει σ την παροχή αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων και αναφορών προς την Διοίκηση της Εταιρίας
• Συντάσσει ειδικές λογιστικές αναφορές με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρησιακών στρατηγικών αποφάσεων.
• Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των μηνιαίων και ετήσιων χρηματοοικονομικών αναφορών (P&L, B/S, CF), καθώς και τη σύνταξη λοιπών Οικονομικών Αναφορών προς τη Διοίκηση.
• Υλοποιεί τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και την παρακολούθηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών θεμάτων (χρηματοδοτήσεις, ρευστότητα, επενδυτικά προγράμματα)
• Παρακολουθεί τη διαδικασία οικονομικού σχεδιασμού και ελέγχου και συντονίζει τη συλλογή και επεξεργασία όλων των οικονομικών στοιχείων
• Εποπτεύει και συντονίζει όλο το φάσμα των εργασιών του λογιστηρίου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του.
• Ελέγχει τη Συµφωνία λογαριασµών Γενικής Λογιστικής και Εµπορικής Διαχείρισης και καθοδηγεί για την σύνταξη των δηλώσεων παρακρατούµενων φόρων, των δηλώσεων Φ.Π.Α, Ιντραστατ, Listing.
• Υποστηρίζει τα τµήματα της εταιρείας, για την προετοιµασία των επιµέρους προϋπολογιστικών καταστάσεων πωλήσεων, λοιπών εσόδων, άµεσων εξόδων κ.λ.π. που θα υποστηρίζουν το Master budget.
• Βελτιστοποιεί το Σύστηµα κοστολόγησης και επιβλέπει τη Μισθοδοσία εργαζομένων.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
• Σταθερή απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
• Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
e-mail: [email protected]

Προσφέρω θέση εργασίας
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Με σύναψη συμβολαίου
Όχι εξ' αποστάσεως εργασία
Όχι πρακτική άσκηση
Με αποδοχές
Καταχωρητής: Επαγγελματίας / Επιχείρηση (Μη εγγεγραμμένος χρήστης)

Τύπος αγγελίας: Προσφορά

X Διαγραφή αγγελίας Σήμανση / αναφορά αγγελίας

→  Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές  ←

Προσθήκη νέας δωρεάν αγγελίας